Auglýst eftir erindum á haustráðstefnu MSHA og MMS

Auglýst er eftir efni á málstofur

Ráðstefna um menntavísindi á vegum miðstöðvar skólaþróunar HA og Menntamálastofnunar

17. september 2016

LÆSI 
Skilningur og lestraránægja

Laugardaginn 17. september 2016 verður efnt til læsisráðstefnu á Akureyri. Ráðstefnan er haldin í samstarfi miðstöðvar skólaþróunar við Háskólann á Akureyri og Menntamálastofnunar. Læsi er einn grunnþáttur menntunar og felur í sér  lestur, talað mál, ritun og hlustun. Meginmarkmið læsis er að börn og ungmenni séu virkir þátttakendur í námi sínu og lífi. Það að læra að lesa á unga aldri þarf ekki að vera ávísun á læsi einstaklings síðar meir. Nauðsynlegt er að viðhalda og þróa lestrarfærni alla skólagönguna, flétta henni saman við aðra þætti læsis og stuðla að skilningi. Skilningur er ein grundvallarforsenda ánægjulegrar upplifunar af lestri en skilningur gerir lesanda kleift að lifa sig inn í efnið og draga ályktanir.  Ef lestraránægja og innri hvati er ekki til staðar getur það hamlað árangri. Hvernig förum við að því að kveikja neistann, viðhalda honum og stuðla að farsælu og árangursríku læsi barna og ungmenna alla þeirra skólagöngu?

Aðalfyrirlesarar ráðstefnunnar verða:

  • Steven L. Layne – Prófessor við Judson háskóla í Bandaríkjunum (lestraránægja)
  • Stephanie Gottwald – Frá Miðstöð rannsókna um lestur og mál við Tufts háskóla,Boston í Bandaríkjunum (lesskilningur)
  • Brynjar Karl Óttarsson grunnskólakennari (talað mál og ritun með unglingum)

Auk aðalfyrirlestra verða málstofur þar sem reifuð verða ýmis mál er lúta að læsiskennslu með áherslu á skilning og lestraránægju. Hver málstofa verður 30 mínútur. Hér með auglýsum við eftir erindum á málstofur frá starfandi leik-, grunn-, framhalds- og háskólakennurum, náms- og kennsluráðgjöfum, skólastjórnendum og öðrum áhugasömum aðilum um efni ráðstefnunnar.

Einkum er leitað eftir:

  • kynningu á árangursríkum þróunarverkefnum
  • kynningu á nýlegum íslenskum og erlendum rannsóknum
  • umfjöllun um árangursríkar leiðir
  • umfjöllun um strauma og stefnur

Frestur til að senda inn lýsingu á erindi er framlengdur til 22. apríl 2016.

Senda inn ágrip

Svör um samþykki frá ráðstefnunefnd munu berast 29. apríl.

Nánari upplýsingar veita Sólveig Zophoníasdóttir, 460 8564, netfang: sz@unak.is og Birna María Svanbjörnsdóttir,  4608579, netfang: birnas@unak.is