Aðalerindi 2015

Integrating Talk for Learning

Lyn Dawes

lyn.dawes@btinternet.com

 

This lecture will look at the crucial role of spoken language in education, considering talk between teachers and learners as well as talk between students working together in groups. The lecture will provide a brief overview of theory dealing with the impact of talk on cognitive development, and will describe how teachers can ensure that talk is educationally effective. In addition the lecture will suggest some strategies for integrating talk into classroom activities, and demonstrate the effectiveness of a good discussion.

Lyn Dawes taught science and English in Secondary and Primary Schools in the UK, before joining The University of Bedford to teach PGCE and B.Ed students of Education. She then taught at The University of Northampton and was a personal tutor at The University of Cambridge. She now provides In-Service Education for teachers and educational professionals, in the field of Speaking and Listening.  Lyn has authored and co-authored a range of books for schools, including 'Teaching Primary Science'(Pearson); 'The Essential Speaking and Listening'(Routledge) and 'Talking Points(Routledge).  Lyn also teaches reading in her local primary school.

Information about Thinking Together:
http://www.open.ac.uk/creet/main/sites/www.open.ac.uk.creet.main/files/08%20Thinking%20Together.pdf 


Hvers konar hæfni er gott hugferði?

Henry Alexander Henrysson

hah@hi.is

 

Töluverð umræða hefur spunnist um hæfnihugtakið eins og það kemur fyrir í aðalnámskrám frá 2011. Sumir hafa fagnað hversu nemendamiðuð þessi hugsun er en aðrir hafa sett fram efasemdir og telja að mikil áhersla á hæfni nemenda gera skólastarf flóknara og óskilvirkara. Námsmat er til að mynda gjarnan nefnt sem sá hluti skólastarfs sem getur orðið erfiðari í framkvæmd. En er ljóst hvað það er sem gerir námsmatið flóknara? Þurfa námskrár að telja upp það safn staðreynda, kenninga og lögmála sem ætlast er til að nemendur kunni skil á?

Erindið skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta verður leitast við að greina hvað það feli í sér að hæfnihugtakið sé „samofið siðferðilegum viðhorfum nemenda“, eins og sagt er í Aðalnámskrá grunnskóla (bls. 37). Í öðrum hluta er lýst nokkurs konar leiðarljósi við gerð hæfniviðmiða og hæfniþrepa samfélagsgreina í grunn- og framhaldsskólum. Í lokahlutanum verður skoðað hvort og hvernig almenn menntun getur eflt siðferðilegt og samfélagslegt viðhorf einstaklinga.

Henry Alexander Henrysson lauk doktorsprófi frá Háskólanum í Reading, Englandi, árið 2007. Hann hefur verið stundakennari í heimspeki og unnið við rannsóknir við Heimspekistofnun og Siðfræðistofnun Háskóla Íslands frá árinu 2008. Henry situr í Vísindasiðanefnd og nefnd um skráningu trú- og lífsskoðunarfélaga. Á síðustu árum hefur hann setið í fjölmörgum starfshópum á vegum opinberra aðila og veitt ráðgjöf á sviðum siðfræði og menntamála. Nýlega kom út bókin Hugleiðingar um gagnrýna hugsun sem Henry skrifaði ásamt Páli Skúlasyni.


Hæfni í aðalnámskrá, hvað svo?

Ísak Rúnarsson

isak1992@gmail.com

 

Hverju hefur verið áorkað síðan hæfnihugtakið var skilgreint í aðalnámskrá árið 2011? Ef markmið aðalnámskrár eiga að vera uppfyllt um hæfni þurfa nemendur að vera virkir í sínu námi. Hæfni næst aðeins með beitingu þekkingar og nemendur þurfa því að fá næg tækifæri til þess að beita sér. Ekki dugar að hlusta einungis og leggja á minnið. Spurningunni um hvort tækifærin séu til staðar, nú fjórum árum eftir að markmið um hæfni voru sett, verður velt upp í fyrirlestrinum. Einnig hverjir beri ábyrgð á að ná fram þeim breytingum á námsfyrirkomulagi sem nauðsynlegar eru svo að menntun á Íslandi megi þjóna þörfum 21. aldarinnar. Að lokum verður fjallað um það hvaða hvatar þurfi að vera til staðar fyrir kennara til þess að breyta kennsluháttum í sinni kennslustofu.

Ísak Rúnarsson hefur verið nemandi síðastliðinn sautján ár. Undanfarin ár hefur hann beitt sér fyrir því að kennsluhættir og nám verði markvisst lagað að 21. aldar samfélagi. Nú gegnir hann formennsku í Stúdentaráði Háskóla Íslands. Hann situr í gæðaúttektarnefnd Háskóla Íslands og ráðgjafarnefnd gæðaráðs háskóla á Íslandi.