Krakkaspjall

Krakkaspjall

Meginmarkmið Krakkaspjalls er að þátttakendur þjálfast í og læri að taka þátt í samræðum og byggi undir hæfni sem nýtist þeim í daglegum samskiptum. Einn samskipta- og samræðufundur er helgaður hópeflisleikjum og níu fundir fela í sér:                       

 • Viðfangsefni/lykilspurningu
 • Spjall um viðfangsefni
 • Leik og/eða verkefnavinnu
 • Samantekt

Krakkarnir setja sér markmið á fundunum og vinna að því markmiði á milli funda. Sett eru samræðuviðmið með krökkunum. Viðmiðin hafa það hlutverk að efla gæði samskiptanna og samræðnanna. Verkefnið fellur vel að lykilhæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla.

Markhópur:
Grunnskólakennarar á yngsta- og miðstigi og náms- og starfsráðgjafar

Umfang:
1 og ½ dagur
Einn heill dagur námskeið og ½ dagur ca. 3 mán. seinna 

Lýsing:
Krakkaspjall er samræðu- og samskiptaverkefni ætlað strákum og stelpum á yngsta- og miðstigi grunnskóla. Verkefnið samanstendur af 10 samræðu- og samskiptafundum og er hver fundur 40-60 mínútna langur. Á fundunum hittast krakkahópur og samræðustjóri og taka þátt í fjölbreyttum samræðu- og samskiptaverkefnum.

Markmið:
Að loknu námskeiði hafa

þátttakendur:

 • öðlast þekkingu á fræðilegum grunni verkefnisins
 • öðlast leikni til þess að leiða nemendahóp í gegnum verkefnið
 • fengið verkfæri sem nýtist þeim í samræðu- og samskiptavinnu með nemendum

nemendur:

 • öðlast leikni í tjáningu og miðlun
 • haft tækifæri til þess að beita skapandi og gagnrýnni hugsun
 • haft tækifæri til þess að efla sjálfstæði sitt og samvinnu
 • fengið tækifæri til þess að nýta miðla og upplýsingar
 • eflt sjálfmynd sína

 foreldrar:

 • fengið tækifæri til þess að fylgjast með viðfangsefnum sem tekin voru fyrir og rædd heima með barninu

Ávinningur skóla:

 • samræðu- og samskiptahæfni nemenda styrkist sem eflir þá í námi og leik
 • verkefnið styður vel við lykilhæfni Aðalnámskrár grunnskóla

Fyrirkomulag:
Námskeiðið er í boði fyrir allt landið. Stund og staður fer eftir atvikum.

Á milli námskeiða er notast við tölvupóst og padlet.

 Umsagnir „viðskiptavina“:
„Verkefnin og verkfæri sem nýtast beint í starfi“
„Skýr verkfæri til að vinna með samskipti barna, góðar útskýringar“
„Frábært efni til að nota í lífsleikni. Hjálpar mér í þeim tímum, eflir mig og ég verð öruggari“
„Góður grunnur að byggja á og útvíkka eða aðlaga að mismunandi bekkjarhópum“
„Mjög gott efni til að nota í lífsleikni og skapa umræður“

Nánari upplýsingar veitir: 
Sigríður Ingadóttir, sigriduri@unak.is , 460 8591