Unglingaspjall

Unglingaspjall

Meginmarkmið Unglingaspjalls er að þátttakendur þjálfist í og læri að taka þátt í samræðum og byggi undir hæfni sem nýtist þeim í daglegum samskiptum. Fundir Unglingaspjallsins taka á ýmsum viðfangsefnum eins og sjálfstyrkingu, tjá skoðanir sínar og virða skoðanir annarra og efla samskiptahæfni. Samræðu- og samskiptafundirnir eru helgaðir hópeflisleikjum og fjölbreyttum verkefnum. Hver fundur felur í sér:

 • Hópeflisleik
 • Viðfangsefni
 • Spjall um viðfangsefni
 • Verkefnavinnu
 • Millifundaverkefni
 • Samantekt

Unglingarnir setja sér markmið á fundunum og vinna að því markmiði á milli funda. Undirstaða fundanna er sett strax á fyrsta fundi þar sem samskipta- og samræðuviðmið eru sett af hópnum. Verkefnið fellur vel bæði að lykilhæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og hæfniviðmiðum samfélagsgreina sem snýr að lífleikni og siðfræði.

Unglingaspjall

 Markhópur:

Grunnskólakennarar á mið- og unglingastigi og námsráðgjafar

Umfang:
1 og ½ dagur
Einn heill dagur námskeið og ½ dagur ca. 3 mán. seinna

Lýsing:
Unglingaspjall er samræðu- og samskiptaverkefni ætlað nemendum á mið- unglingastigi grunnskóla (7. -10. bekk). Verkefnið er til að auka samræðu- og samskiptahæfni nemenda. Námskeiðið er bæði hugsað sem fyrirbyggjandi og einnig til þess að vinna úr samskiptavanda sem er til staðar.

Markmið:

Þátttakendur:

 • Öðlast þekkingu á fræðilegum grunni efnisins.
 • Fá verkfæri í hendurnar til þess að vinna með þætti lykilhæfni í skólastarfi.
 • Leikni til þess að halda leiða samræðu- og samskiptafundi með nemendahópnum.

Ávinningur skóla – nemenda – foreldra:

 • Félagsleg færni nemenda er efld með samskiptavinnu og þeir fá tækifæri til að ræða saman um þau félaglegu skilaboð sem ætluð eru ungu fólki í dag, mikilvægi félagstengsla, sjálfvirðingar og félagslegrar samkenndar.
 • Nemendur fá þjálfun í að hugsa á gagnrýninn hátt um samskipti sín, hvernig þeir tengjast hver öðrum og þeim er gefið tækifæri til að tala um reynslu sína og skoðanir um ýmis samskipta- og álitamál.

Fyrirkomulag:
Verkefnið samanstendur af 10 spjallfundum og er hvert spjall 40-60 mínútna langt. Námskeiðið er þannig uppbyggt að 15 fundir fylgja námskeiðinu og getur hver kennari sett saman það námskeið sem hentar hópnum hverju sinni.
Verkefnið getur hentað fyrir kynjaskipta hópa eða blandaða hópa.
Námskeiðið er í boði fyrir allt landið. Stund og staður fer eftir atvikum.
Á milli námskeiða er notast við tölvupóst og padlet.

Umsagnir „viðskiptavina“:
„Að fá aðgengi að tilbúnu efni (pakka) til að nýta, ásamt góðri leiðbeiningu á námskeiðinu. Mjög hagnýtt“
„Efnið er mjög aðgengilegt og stýrir vinnunni mjög vel“
„Mér fannst námskeiðið hæfilega langt, vel framsett, skýrt og skipulagt“
„Vel skipulagt og vel uppsett“

Nánari upplýsingar veitir: 
Sigríður Ingadóttir, sigriduri@unak.is , 460 8591