Fréttir

Illuga og Arnóri boðið til málefnalegar umræðu um læsi

Rannsókn á fjölbreyttum viðfangsefnum Byrjendalæsis

Byrjendalæsi í umræðunni

Athugasemdir við minnisblað Menntamálastofnunar

Innra mat á árangri Byrjendalæsis bendir til að árangur barna sem læra eftir aðferðum Byrjendalæsis, hefur verið umtalsverður. Samanburður undanfarinna ára sýnir að börn ná betri árangri í lestri og hefur gagnast börnum sem hafa átt erfitt með að læra að lesa. Minnisblað Menntamálastofnunar getur ekki talist áreiðanlegt mat á langtímaáhrifum verkefnisins fyrir námsframvindu þeirra nemenda sem tóku þátt í því við upphaf skólagöngu.

Fallið óháð Byrjendalæsi

Árangur barna í 1. og 2. bekk grunnskóla, sem læra eftir aðferðum Byrjendalæsis, hefur verið umtalsverður. Nemendur gangast undir próf þrisvar á ári og samanburður undanfarinna ára sýnir að börn ná betri árangri í lestri og að börnum sem hafa átt erfitt með að læra að lesa hefur fækkað verulega.

Endurmenntunarnámskeið 2015–2016

Miðstöð skólaþróunar HA heldur endurmenntunarnámskeið skólaárið 2015–2016 sem ætluð eru kennurum og stjórnendum.