Fréttir

Skráning í leiðtoganám og á Byrjendalæsisnámskeið haustið 2022!

Námstefna í Byrjendalæsi

Málstofukall - Læsisráðstefnan Læsi fyrir lífið - skilningur, tjáning og miðlun

Á ráðstefnunni verður fjallað um læsi í víðum skilningi og hvernig huga þarf að öllum þáttum læsis í kennslu s.s. lesskilningi, ritun, munnlegri og skriflegri tjáningu og miðlun. Auk aðalfyrirlesara verða málstofuerindi og vinnustofur þar sem kynntar verða aðferðir og reifuð ýmis mál er lúta að læsi. Ráðstefnan er ætluð kennurum á öllum skólastigum og verður sérstaklega horft til þess að viðfangsefni ráðstefnunnar hafi hagnýtt gildi fyrir kennara.

Viðurkenning Fræðslu- og lýðheilsuráðs Akureyrarbæjar

Frá kennara til kennara. Að auka gæði í kennslunni okkar

Byrjendalæsi í Síðuskóla á Akureyri

Hagnýtar leiðir í kennslu nemenda sem ekki hafa íslensku að móðurmáli

Menntun fyrir alla og þörf fyrir sérúrræði í grunnskólum Akureyrarbæjar

Nýtt og spennandi einingarbært námskeið á vorönn – Gæði kennslu á unglingastigi

Teymisvinna í Grindavík